Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi

 

Program kursu

  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej
  • zachowania dziecka nadpobudliwego
  • nagradzanie
  • stosowanie konsekwencji
  • wydawanie poleceń
  • prawidłowe reakcje nauczyciela na potrzeby dziecka z ADHD

Cele kursu

  • zrozumienie sposobu funkcjonowania ucznia z nadpobudliwością psychoruchową
  • rozwój umiejętności wspomagania ucznia w procesie edukacyjnym

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwaja zapisy

Zapisz się