Nauka wyznaczania granic i respektowania określonych zasad (czyli o dyscyplinie)

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Program kursu

  • dlaczego granice są tak ważne w procesie wychowania?
  • w jaki sposób rodzice uczą dzieci określonych zasad?
  • najczęstsze problemy dotyczące dyscyplinowania
  • dlaczego wyciąganie konsekwencji jest takie ważne?
  • wprowadzaj dyscyplinę, by uczyć
  • język akceptacji: Jak mówić, aby dzieci słuchały i jak słuchać, aby dzieci mówiły?

Cele kursu

podniesienie poziomu kompetencji  dyrektorów, nauczycieli, wychowawców zakresie dyscypliny w pracy z dziećmi i młodzieżą 

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa  nabór

Zapisz się