Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół

 

Program kursu

  • postępowanie z dziećmi i młodzieżą w stanach zagrożenia życia
  • aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowe metody rozmowy z przestraszonym, potrzebującym pomocy dzieckiem
  • zasady prawidłowej ewakuacji z budynków szkolnych z uwzględnieniem zagrożeń charakterystycznych dla danej placówki

Cele kursu

  • zapoznanie z zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci i młodzież  w szkołach oraz wskazanie jak odpowiednio reagować na takie zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy
  • spełnienie obowiązku, jaki nakłada na placówki szkolnictwa rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

Liczba godzin

10 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

70 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się