Korekta wydawnicza

Zapisz się

Adresaci

osoby zainteresowane pracą redaktora - korektora i adiustatora

 

Program kursu

  • korekta – cele, rodzaje, funkcje, sposoby wykonywania
  • pomoce naukowe i techniczne w pracy redaktora-korektora
  • poprawność językowa, stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna w pracy korektora i adiustatora
  • zasady redakcyjne
  • etapy redagowania tekstu
  • znaki korektorskie, technika korekty
  • adiustacja – zakres pojęcia, cele, sposób
  • znaczenie korekty i adiustacji dla procesu wydawniczego
  • korekta i adiustacja różnych typów tekstów

Cel kursu

przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy korektora i adiustatora

Liczba godzin

30 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

690 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się