Konstruowanie, monitorowanie i ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy

 

Program kursu

  • diagnoza środowiska szkolnego - metody i narzędzia
  • określanie celów programu i zadań szkoły w zakresie profilaktyki
  • struktura, zawartość i sposoby realizacji programu
  • sposoby badania skuteczności prowadzonych działań

Cele kursu

  • przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia Szkolnego Programu Profilaktycznego SPP

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

60 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się