Jak sobie radzić z uczniem trudnym?

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi

 

Program kursu

  • psychospołeczny obraz młodzieży w wieku dorastania
  • podstawy skutecznej komunikacji
  • postawy nauczycielskie blokujące kontakt
  • zasady i sposoby pracy z uczniem trudnym

Cele kursu

  • pogłębienie wiedzy pedagogicznej pomocnej w pracy z uczniem trudnym
  • nabycie umiejętności wykorzystywania skutecznych sposobów postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

70 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się