Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem oraz klasą?

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi

 

Program kursu

  • diagnoza trudnych sytuacji związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym
  • zachowanie trudne ucznia - rozumienie ich funkcji i znaczenia w rozwoju psychicznym ucznia
  • skuteczne komunikowanie się w sytuacjach trudnych
  • tworzenie zasad klasowych, procedury uczenia uczniów zachowania się
  • warunki efektywnej rozmowy z uczniem i klasą

Cele kursu

  • nabycie umiejętności podejmowania interwencji adekwatnych do obszaru trudności przejawianych przez ucznia i wykorzystania komunikacji interpersonalnej
  • zapoznanie ze zjawiskiem oporu w klasie oraz sposobami radzenia sobie z nimi podczas lekcji
  • nabycie umiejętności tworzenia wspólnoty dydaktycznej

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się