Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną agresją w klasie?

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych

Program kursu

  • zapoznanie się ze zjawiskiem przemocy szkolnej
  • sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole
  • przyczyny zachowań agresywnych tkwiące w uczniu i sposoby reagowania nauczyciela
  • prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy szkolnej

Cele kursu

wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych w klasie

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się