Jak motywować uczniów do podejmowania wysiłku i wytrwałości w działaniu?

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi

 

Program kursu

  • źródła problemów z motywacją – diagnoza (kulturowe, społeczne, indywidualne, organizacyjne)
  • skuteczne i nieskuteczne interwencje nauczyciela związane z pobudzaniem motywacji ucznia do pracy
  • motywy skłaniające do uczenia się
  • radzenie sobie z przejawami oporu w klasie, zmniejszanie lęku związanego z ocenianiem

Cele kursu

  • nabycie umiejętności komunikowania właściwych oczekiwań wobec ucznia
  • nauka posługiwania się metodami postępowania z uczniem słabym, zniechęconym, bez widocznych osiągnięć, „popisującym się”, uczniem zorientowanym wyłącznie na oceny

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się