Emisja głosu

Zapisz się

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół, wykładowcy, instruktorzy, trenerzy oraz wszystkie osoby zainteresowane prawidłową emisją głosu

 

Program kursu

  • emisja głosu: podstawowe pojęcia, elementy i zasady prawidłowej mowy; profilaktyka i higiena głosu
  • technika mówienia: dykcja, zasadnicze środki wyrazu
  • wybrane zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej i techniki relaksacyjne: ekspresja mowy, autoprezentacja

Cele kursu

  • nabycie wiedzy i umiejętności świadomego posługiwania się głosem
  • nabycie wiedzy na temat zagrożeń związanych z nieprawidłową emisją głosu

Liczba godzin

10 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

100 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się