Ekspresja seksualna w okresie dzieciństwa i problemy z nią związane

Zapisz się

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

Program kursu

  • uwarunkowania seksualności u dzieci (biologiczne, rodzinne, społeczne, kulturowe)
  • etapy rozwoju psychoseksualnego w okresie dzieciństwa
  • ekspresja seksualna w okresie dzieciństwa i problemy z nią związane (zachowania orientacyjne, dziecięca zabawa seksualna, zachowania autoerotyczne)
  • jak rozmawiać z dziećmi na tematy intymne?

Cele kursu

wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu rozwoju psychoseksualnego oraz sposobów reagowania na przejawy seksualności dziecięcej

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się