Co o uczeniu się powinien wiedzieć uczeń?

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi

 

Program kursu

  • indywidualne i sytuacyjne determinanty procesu uczenia się
  • cechy ucznia a efektywność procesu uczenia się (inteligencja, zdolności, zainteresowania, nastawienia, samoocena, poziom aspiracji, motywacja)
  • cechy sytuacji uczenia się
  • zasady zapamiętywania i organizacji materiału uczenia się
  • rola motywacji do nauki czyli jak wykorzystać własne zainteresowania
  • dlaczego nie chcę się uczyć czyli o barierach szkolnej kariery

Cele kursu

nabycie wiedzy na temat uczenia się jako złożonego procesu psychicznego oraz informacji co o uczeniu się powinien wiedzieć uczeń

Liczba godzin

2 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

30 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się