Autoprezentacja - umiejętność mówienia i porozumiewania się źródłem sukcesu w pracy

Zapisz się

Adresaci

wszystkie osoby zainteresowane umiejętnością autoprezentacji w życiu zawodowym oraz prywatnym, nauczyciele wszystkich typów szkół, wykładowcy, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, pracownicy firm, banków, studenci

Program kursu

  • jak się przygotować do wystąpień?
  • jak przyciągnąć i utrzymać uwagę słuchaczy?
  • jak wykorzystać tremę?
  • ważne jest nie tyle to, CO mówimy, tylko JAK to mówimy” – ćwiczenia rozwijające umiejętność nawiązywania kontaktu interpersonalnego (synchronizowanie języka ciała, sposobu mówienia i przekazywanych treści)
  • aktywne słuchanie

Cele kursu

wzrost kompetencji w zakresie budowania osobistego wizerunku w pracy, na uczelni

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się