Asertywność, czyli umiejętność realizowania własnych praw

Zapisz się

Adresaci

wszystkie osoby zainteresowane realizowaniem zachowań asertywnych w życiu prywatnym i zawodowym, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy

Program kursu

  • jak bardzo jesteś asertywny? - mapa umiejętności
  • jak można rozumieć asertywność? - granice, prawa
  • jak odmawiać?
  • jak nie poddawać się negatywnej manipulacji?
  • jak przyjąć krytykę, pochwałę oraz jak wyrazić własne opinie i przekonania?
  • jak wyrażać uczucia?
  • jak reagować na agresywne zachowanie innych?
  • jak reagować, gdy konflikt grozi zerwaniem relacji?

Cele kursu

nabycie wiedzy oraz umiejętności komunikowania swoich potrzeb i adekwatnego reagowania w sytuacjach międzyludzkich

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się