Animacja czasu wolnego

Zapisz się

 

Adresaci

 

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • animatorzy
 • pracownicy związani z turystyką
 • pracownicy domów kultury, świetlic, przedszkoli
 • wychowawcy na koloniach
 • studenci kierunków pedagogicznych
 • wszystkie osoby otwarte na zdobycie nowych umiejętności i 100% zabawę

Program kursu

 • rola i zadania animatora w pracy z grupą
 • gry i zabawy integracyjne, tematyczne, ruchowe przydatne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • muzyka i tańce na mini disco 
 • tańce animacyjne dla dorosłych
 • tworzenie własnego programu animacyjnego

Liczba godzin

16 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

290 zł *

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

 

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

* min. 14 osób w grupie

Galeria

Ciekawe co będzie dalej?:) Ciekawe co będzie dalej?:)
Chcemy jeszcze! Chcemy jeszcze!
Powrót do dzieciństwa Powrót do dzieciństwa
Zapisz się