DLA NAUCZYCIELI/ Zastępstwo bez problemów

Zapisz się

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy burs, internatów i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych

Program kursu

  • Omówienie form i metod prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych,
    w zależności od poziomu nauczania i prezentowanych przez uczniów poziomów kompetencji.

  • Prezentacja pomysłów i propozycji zajęć dla nauczycieli skierowanych
    na zastępstwa.

  • Testy dotyczące stylu temperamentalnego, wymiaru intro-
    i ekstrawertyzmu, systemu preferencji modalnych itp. (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Cele kursu

wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętność prowadzenia zastępstwa w sposób interesujący i efektywny

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

70 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się