Mój głos moim narzędziem pracy

Zapisz się

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych


Program kursu

  • Ekspresja głosowa człowieka (m.in. głos jako najintymniejszy instrument i forma komunikacji ze światem zewnętrznym, problemy z głosem jako objaw psychosomatyczny, zestrajanie głosów, wprowadzenie w technikę mowy i śpiewu otwartym głosem)

  • Funkcje dźwięków i muzyki

  • Rytm, dźwięk i słowa (m.in. ćwiczenie i zabawa z rytmami tradycyjnymi, dźwięki we mnie i dźwięki poza mną)

  • Performatywność i przefiltrowanie (m.in. ćwiczenia oddechowe, ćwiczenie rezonatorów ciała)

Cele kursu

wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka chorób zawodowych związanych z przeciążeniem głosu

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się