Gender, czyli płeć społeczno-kulturowa - między kobiecością a męskością

Zapisz się

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych


Program kursu

  • Gender – definicja, właściwości

  • Co to znaczy być prawdziwą kobietą? Co to znaczy być prawdziwym mężczyzną?

  • Jaka jest moja płeć? Jaka jest moja płeć społeczno-kulurowa (gender)?

  • Gender w szkole – zastosowanie w pracy z uczniami/uczennicami

  • Wpływ gender na wychowanie

  • Język genderowy, język normatywny, przejawy stereotypów w języku

Cele kursu

wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności wykorzystywania podejścia genderowego w pracy nauczyciela i wychowawcy

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

70 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się