Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Zapisz się

 

Adresaci / wymagania wstępne

 

  • osoby, które mają ukończone 18 lat
  • posiadają min. wykształcenie podstawowe

Program kursu

  • przepisy bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń
  • podstawy technologii maszyn i urządzeń
  • identyfikacja dokumentacji technicznej i technologicznej
  • programowanie i obsługa tokarki/frezarki CNC

Cel kursu

przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Absolwenci otrzymują zaświadczenia na drukach MEN, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Liczba godzin

60 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

1250 zł *

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin kursu

2-7 września 2017 r.

Trwają zapisy!

* min. 6 osób w grupie; w przypadku mniejszej ilości uczestników istnieje możliwość szkoleń    indywidualnych

Zapisz się