Florystyczny - funeralny (pogrzebowy)

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które ukończyły 18 lat
  • posiadają min. wykształcenie podstawowe
  • zainteresowane tematyką florystyczną - funeralną (pogrzebową)

Program kursu

  • wiązanka pogrzebowa
  • wieniec pogrzebowy
  • wianek rzymski
  • dekoracja urny
  • dekoracja trumny
  • dekoracja grobu - krzyż

Cele kursu

zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami we florystyce żałobnej oraz nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego projektowania i wykonywania kompozycji funeralnych. Absolwenci otrzymują zaświadczenia na drukach MEN, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Liczba godzin

15 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

250 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

18 i 19.09.2017
 

Dokumenty

Galeria

Duzo sie u nas dzieje na kursie Duzo sie u nas dzieje na kursie
Zapisz się