Udzielanie pierwszej pomocy dla nauczycieli

Zapisz się

 

Adresaci

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa oraz nauczyciele zainteresowani nauczaniem treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Program kursu

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wzywanie pomocy
 • Zadławienia
 • Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Urazy
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Cele kursu

 • celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)) określa zakres oraz tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia takich zajęć.
   
 • zapoznanie z zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci i młodzież w szkołach oraz wskazanie jak odpowiednio reagować na takie zagrożenia i w jaki sposób prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Liczba godzin

30 ( w tym 13 godzin teoretycznych i 17 godzin praktycznych) (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

410 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin

Rozpoczęcie 1 września 2018 r.

Zapisz się