Kursy językowe konwersacyjne

Zapisz się

Poziom zaawansowania

(zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego)

 

B1 (poziom średniozaawansowany)

 

Liczebność grupy

8-10

 

Liczba godzin lekcyjnych

76 godzin

 

Częstotliwość spotkań

1 x 2 godziny/tydzień

 

Cena

880 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Zapisz się