Kurs dla tłumaczy

Adresaci

osoby, które chcą zajmować się tłumaczeniami tekstów angielskich (lektorzy języka angielskiego, studenci)

 

Wymagania wstepne

bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Program

  • wprowadzenie dotyczące kształcenia tłumacza
  • warsztat pracy tłumacza
  • techniki przekładu
  • etapy przekładu
  • tłumaczenie słów problematycznych
  • błędy w tłumaczeniu

 

Cele

przygotowanie słuchaczy do pracy tłumacza

 

Liczebność grupy

7-10

 

Liczba godzin lekcyjnych

42 godzin

 

Częstotliwość spotkań

2 x 2 godziny/tydzień

 

Cena

760 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Galeria