KURSY MATURALNE/ J. POLSKI

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
  • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka
polskiego, obejmują następujace obszary:

  • kształtowanie umiejętności interpretowania dzieł literackich
  • wskazówki dotyczące prawidłowego przygotowania prezentacji na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • propozycje w zakresie interpretacji innych dzieł sztuki
  • analiza i interpretacja utworów pod kątem zadań, które obejmuje matura
  • analiza i interpretacja wierszy
  • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/inf_polski_a.pdf


Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się