KURSY MATURALNE/ J. NIEMIECKI

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
  • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego
z języków obcych nowożytnych obejmują, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego, następujace obszary:

  • wiadomości
  • odbiór tekstu
  • tworzenie tekstu
  • reagowanie językowe
  • przetwarzanie tekstu
  • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/niemiecki_a.pdf


Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Liczba godzin

80

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się