KURSY MATURALNE/ MATEMATYKA

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
  • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego
z matematyki, obejmują nastepujące obszary:

  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działów matematycznych
  • przypomnienie pojęć, wzorów i twierdzeń
  • rozwiązywanie przykładowych zadań matematycznych z wykorzystaniem twierdzeń, wzorów oraz pojęć
  • ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych, zadania egzaminacyjne będą rozwiązywane na bieżąco oraz szczegółowo omawiane
  • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/matematyka_a.pdf
 

Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne) 

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się