KURSY MATURALNE/ HISTORIA

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
  • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii, obejmują następujące obszary:

  • wiadomości i rozumienie
  • korzystanie z informacji
  • tworzenie informacji
  • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z historii na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/historia_a.pdf


Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się