KURSY MATURALNE/ FIZYKA

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
  • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z fizyki
i astronomii, obejmują następujące obszary:

  • ruch i siła
  • pole grawitacyjne, pole elektryczne, pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne
  • obwody prądu stałego
  • fizyczne podstawy mikroelektroniki i telekomunikacji
  • zjawiska termodynamiczne, hydrostatyczne i aerostatyczne
  • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z fizyki na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/fizyka_a.pdf

Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się