KURSY MATURALNE/ CHEMIA

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
  • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z chemii, obejmują następujące obszary:

  • rozwiązywanie zadań testowych
  • pomoc w kształtowaniu umiejętności korzystania z materiałów źródłowych
  • ćwiczenie umiejętności pisania rzeczowych, spójnych i krótkich esejów
  • ćwiczenie na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych
  • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z chemii na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/chemia_a.pdf


Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się