KURSY MATURALNE/ BIOLOGIA

Zapisz się

 

Adresaci

 

  • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
  • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnegoz biologii, obejmują następujące obszary:

  • budowa chemiczna i komórkowa organizmów, cykl komórkowy
  • budowa i funkcje organizmu człowieka
  • różnorodność życia na ziemi
  • genetyka i biologia stosowana
  • ewolucja
  • ekologia i biogeografia
  • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z biologii na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/biologia_a.pdf


Cele kursu

kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym
solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się