KURSY GIMNAZJALNE/ J. NIEMIECKI

Zapisz się

Adresaci

uczniowie trzeciej  klasy gimnazjum

 

Program kursu

Szczegółowe zagadnienia kursu gimnazjalnego z języka niemieckiego zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_gimn_08/niemiecki.pdf

Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z części językowej
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego dotyczących części językowej
     

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

960 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

 Trwa nabór


 

  

Zapisz się