KURSY GIMNAZJALNE/ J. ANGIELSKI

Zapisz się

Adresaci

uczniowie trzeciej klasy gimnazjum

 

Program kursu

Szczegółowe zagadnienia kursu gimnazjalnego z języka angielskiego zawarte są w informatorze na stronie:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_gimn_08/angielski_a.pdf
 

Cele kursu

  • kompleksowe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z części językowej
  • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego dotyczących części językowej

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

960 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się