Kursy dla nauczycieli

Celem kursu terapii ręki jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki. .

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat Integracji Sensorycznej oraz jej wszechstronnego zastosowania w codziennej pracy z dziećmi.

Kurs uczy i pokazuje w jaki sposób organizować przestrzeń i zajęcia pozwalające dzieciom na wielozmysłowe poznawanie świata.

Kurs którego celem jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracjii sensorycznej.

Kurs którego celem jest zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia diety.

Praktyczne warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności uczestników z zakresu diagnozowania, analizowania, wyciągania wniosków i opracowywania rekomendacji mających wpływ na podnoszenie poziomu działań edukacyjnych przedszkola i szkoły.

Praktyczne warsztaty dotyczące kodowania, które pozwolą nauczycielom na wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu kształtowania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kompetencji cyfrowych.

Praktyczne warsztaty poszerzające poziom wiedzy, umiejętności i innowacyjności uczestników z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Praktyczne warsztaty opierające się na metodach czynnościowego nauczania matematyki, z elementami metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej , które pozwalają na efektywne rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

>

Interesuje Cię kurs? Nie ma go w naszej ofercie?
Zorganizujemy go dla Ciebie!

NASZE ATUTY

Wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowo-edukacyjnej

Współpraca z wykwalifikowanymi wykładowcami-praktykami

Bogata oferta szkoleniowa dla różnych grup wiekowych oraz zawodowych

Elastyczność w działaniu i otwartość na współpracę

Opłaty na wygodne raty