O nas

S.P. Oświata – Lingwista szczyci się ponad 50-letnią obecnością na lubelskim rynku usług szkoleniowych. To, w połączeniu z troską o zadowolenie klientów, dbałością o wysoką jakość kształcenia opartą o wyselekcjonowanych wykładowców-praktyków, pozwoliło nam zdobyć unikalne doświadczenie w organizacji kursów, studiów podyplomowych oraz obozów.

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów oraz chęć ciągłego udoskonalania oferty, w ramach naszej firmy została również powołana placówka doskonalenia nauczycieli CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OŚWIATOWYCH "Oświata – Lingwista".

Dedykowana jest dla nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników oświatowych.

Dla nich przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów doskonalących ich warsztat zawodowy. Dzięki nim będą mogli również podwyższać swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć swoje szanse na awans zawodowy.

Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin (numer ewidencyjny – 110/P/N) oraz zaświadczenie WUP o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych (numer ewidencyjny – 2.06/00020/2004)

Prezesem Zarządu jest Pani Ewa Winiarczyk.

mail ogólny: oswiata@lingwista.lublin.pl