Prace wykonane na przedmiocie "Włokiennictwo i papieroplastyka" przez studentów kierunku Edukacja techniczna

Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących kierunku "Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych", naciśnij link : http://lingwista.lublin.pl/oferta/studia-podyplomowe/Edukacja_techniczna.html