Spotkanie z uczestnikami projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego" w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie

  

 

 

   29 stycznia 2015 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyło się spotkanie uczestników projektu z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukcyjne, m.in. z naszą firmą OŚWIATA-LINGWISTA.
   Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny pt. "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, POKL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działane 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.
   Zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną, która mamy nadzieję, że przyczyniła się do zwiększenia efektywności procesu informowania i doradzania uczestnikom projektu, a także umozliwiło im porównanie ofert i wybór najbardziej im odpowiadającej.
 

Galeria

a