Rabat na studia

RABAT *450 zł* na studia podyplomowe ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - MENEDŻER OŚWIATY

RABAT *400 zł* na studia podyplomowe LOGOPEDIA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z LOGORYTMIKĄ

RABAT *300 zł* na studia podyplomowe GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z RYTMIKĄ

RABAT *300 zł* na studia podyplomowe EDUKACJA TECHNICZNA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

 

Regulamin przyznania rabatu:
 

1. Organizatorem "RABATY aż do 450 zł na wybrane kierunki studiów podyplomowych dla osób, które zapiszą się w dniach 14-30 września 2017" jest S. P. Oświata- Lingwista z siedzibą przy ul. Kruczej 4/3, 20-022 Lublin.


2. Promocja trwa od 14.09.2017 r. do 30.09.2017 r. (włącznie) .


3. Rabat zostanie przyznany każdemu klientowi, który spełni wszystkie warunki podane poniżej:

 
a) zapisze się na jeden z poniższych kierunków studiów podyplomowych:

     Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty

     Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką

     Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna z rytmiką

     Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

 

     w terminie od 14.09.2017 r. do 30.09.2017 r. (włącznie)

 


b) złoży wszystkie  dokumenty wymagane na dany kierunek studiów


c) uiści opłatę wpisową na dany kierunek studiów w wysokości 200 zł przelewem na konto Raiffeisen Polbank PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177  lub dokona wpłaty w siedzibie firmy w terminie do 30.09.2017 r. (biuro przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 15).


d) podpisze umowę (na pierwszym zjeździe) na studia podyplomowe wybranego kierunku.


4. Rabat przyznawany jest dla jednej osoby na jeden kierunek studiów, pod warunkiem, że zostanie zebrana minimalna ilość słuchaczy (12 osób). W przypadku zapisania się danej osoby, która spełnia warunki wymienione w pkt.3 na więcej niż 1 kierunek – rabat przyznawany jest dla każdego z wybranych kierunków studiów podyplomowych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

S.P. Oświata – Lingwista

ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin

Telefon: 512 085 200/ 81 532 74 25

E-Mail: oswiata@lingwista.lublin.pl

www.lingwista.lublin.pl